0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Richtlijnen voor de heropstart van de protestants-evangelische erediensten in het kader van de corona-crisis vanaf 2 november 2020.

Dag lieve mensen allemaal,

Richtlijnen voor de protestants-evangelische erediensten

in het kader van de coronacrisis.

Deze versie geldt vanaf zaterdag 12 XII 2020 (Ministerieel Besluit van 11 XII 2020 en advies van Celeval van 25 VIII 2020).

 

A. Coördinatie van de erediensten door de kerkgemeenten

Door het arrest van de Raad van State van 8 XII 2020 kunnen alle erediensten weer worden gehouden, maar met een beperking tot vijftien mensen naast de predikant. Bovendien moet elke persoon over minimaal 10 m2 beschikken. Kinderen t/m twaalf jaar worden niet meegeteld om aan het getal van vijftien mensen te komen, en hebben geen 10 m2 nodig.

De verantwoordelijke voor de technische organisatie van de eredienst moet deze tekst hebben gelezen en begrepen.

B. Toegelaten aantal mensen

Het aantal mensen dat kan worden toegelaten tot om het even welke eredienst, hangt dus af van de oppervlakte van het kerkgebouw: maximaal één persoon (+12 jaar) per 10 m2.

Steeds moeten de volgende regels in acht worden genomen:

  • –  1,5 m afstand t.o.v. elke andere persoon;
  • –  gebruik van een mondkapje vanaf het binnenkomen tot en met het buitengaan;
  • –  terbeschikkingstelling van alcoholgel, zowel aan de ingang als aan de uitgang;
  • –  voldoende verluchting (met verse lucht, dus niet met interne luchtcirculatie).

C. Beperken van de toegang tot de eredienst

Aan mensen met een vermoeden van besmetting wordt gevraagd thuis te blijven, incl. predikanten:
― mensen die symptomen hebben (luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden), hoe beperkt ook;
― mensen die onlangs in contact zijn geweest met covid-19-patiënten.

D. Ingang en uitgang van het kerkgebouw
We komen de kerk binnen via de aangegeven pijlen aan de kant van speelplaats en verlaten de kerk via andere zijde (tuin Broeders van Liefde).
Vanaf het binnenkomen tot het buitengaan wordt u gevraagd:
― een afstand van 1,5 m te bewaren t.o.v. elke andere persoon;
― een mondkapje te dragen;
― te proberen niet door elkaar heen te lopen.

1. ingang
― De kerkgangers schuiven buiten aan met een afstand van 1,5 m tussenruimte. Daarbij mogen geen groepen van meer dan vier personen ontstaan.

― Zowel de kerkgangers als de medewerkers van het coördinatieteam dragen een mondkapje.
― De kerkgangers komen binnen in de volgorde van de wachtrij.
― Zodra het maximale aantal kerkgangers is bereikt, mag niemand meer binnenkomen.
― Alcoholgel is beschikbaar na de ingang.
― Kerkgangers houden hun persoonlijke spullen bij zich tijdens de eredienst: er is geen vestiaire beschikbaar.

2. uitgang
De kerkgangers gaan rustig, één na één naar buiten.

E. Regels tijdens de eredienst/opnames 

1. groeten
Geen fysiek contact toegestaan.

2. verplaatsingen tijdens de eredienst
Voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de taak.

3. zingen en bidden
Samen zingen is essentieel voor de protestants-evangelische eredienst. Zoals bij koorzang is het dan echter wel verplicht om 2 m afstand te houden en een mondkapje te dragen.

Bidden moet rustig en bezadigd gebeuren om te vermijden dat men met elkaar in contact komt en dat partikels de lucht in worden gestuurd.

4. Kinderprogramma
Alle kinderprogramma’s worden opgeschort tot nader order

5. Doop

Wanneer wordt besloten de Doop te bedienen, dan is uiterste voorzichtigheid geboden.

Suggesties:
Zeker bij doop door onderdompeling kan fysiek contact niet worden vermeden. De risico’s kunnen worden beperkt door het gebruik van mondkapjes, handschoenen en gezond verstand, zowel door dopeling als door bedienaar. In ieder geval is er voor de doop van een volgende persoon een volledige verversing van het water nodig.

Indien in een zwembad wordt gedoopt, dient men zich aan de daar geldende regelgeving te houden.

6. Samenzijn na de eredienst

Er is geen gelegenheid voor samenzijn na de eredienst

F. Praktische aspecten voor het gebouw
1. schoonmaken en desinfecteren
De lokalen zijn schoongemaakt en gedesinfecteerd bij de aanvang van de dienst.

2. toiletten
Het gebruik van de toiletten houdt een risico in. We hebben 1 toilet ter beschikking (voor noodgevallen). Volg de instructies die op de deur van het toilet aangebracht werden voor en na het gebruik. (proper, zeep, alcoholgel en wegwerphanddoeken beschikbaar).

3. verluchten en ventileren
Deuren en ramen blijven (indien het weer het toelaat) open tijdens de eredienst. Mocht dat niet kunnen vanwege de weersomstandigheden, zal na de dienst de ruimte voldoende verlucht worden.

_____________

We doen ons uiterste best om de diensten simultaan te streamen via Facebook , Church Online en Vimeo en de kwaliteit elke week te verbeteren. Op de Home-page bij ‘Aankomende Evenementen’ kan je de link voor Facebook, Church Online en Vimeo vinden.

Mocht u nog vragen hebben over de erediensten aarzel dan niet ons te bellen op het nummer 0493/702425

We danken jullie voor het begrip. Samen komen we hier doorheen!

X